De digitale geïntegreerde oplossing voor bestuurlijke en politieke besluitvorming

Wij ondersteunen en vernieuwen de hele politieke én bestuurlijke besluitvormingsketen met slimme, online, koppelbare instrumenten. Hiermee stroomt informatie soepel door de hele keten; van idee tot e-depot.

Raadsleden hebben meer controle, weten meer en kunnen meer doen in minder tijd;

Bestuurders hebben altijd overzicht op hun dossiers en staan dichter bij inwoners

Beleidsmakers werken eenvoudig samen met stakeholders (intern en extern) en hebben meer grip op het proces.

Gemeente-secretarissen zijn voluit regisseur van het ambtelijk besluitvormingsproces.

Griffies werken efficiënter en regisseren de politieke besluitvorming;

Participatie en co-creatie worden geïntegreerd in het besluitvormingsproces.

Inwoners worden meer betrokken en beter geïnformeerd.