Artikelen door Rob Bosveld

Kritiek op raadsverslaggevers miskent
het echte probleem: de aandachtscrisis

De kritiek die bijna elk jaar weerklinkt als een gemeente een raadsverslaggever aanstelt, is een symptoom van een veel dieper liggend probleem. Het probleem van de aandachtscrisis. Lokale besturen moeten knokken om nog enige aandacht van het publiek te krijgen. Die ‘aandachtscrisis’ is een breed maatschappelijk vraagstuk, waar media aan bijdragen. Het vormt een uitdaging van formaat voor iedereen die de democratie een warm hart toedraagt.

Case study Bodegraven-Reeuwijk

“Hoe kun je raadsinformatie zo optimaal mogelijk ontsluiten met een kleine griffie?” Het antwoord op die vraag is voor griffier Hans Rijs uit Bodegraven-Reeuwijk volstrekt helder: door je processen zo maximaal mogelijk te automatiseren. Met die ambitie stapte voorloper Rijs, eind 2016 bij Parlaeus over de drempel. Inmiddels is de raadsvergadering van Bodegraven-Reeuwijk een prachtig […]