Geïntegreerde Burgerparticipatie

Samenwerken én tijdig goed informeren, daar gaat het om.