Kritiek op raadsverslaggevers miskent
het echte probleem: de aandachtscrisis