Parlaeus
verbindt burgers met bestuur

Wij ondersteunen en vernieuwen politieke en bestuurlijke besluitvorming met zes slimme, koppelbare, online instrumenten.

Inwoners krijgen daardoor tijdig betere (raads)informatie;

Raadsleden weten meer en profileren zichzelf beter;

Griffies werken efficiënter en hebben meer impact;

Bestuursondersteuning vergroot de efficiency door digitalisering van beleid- en besluitvorming;

Burgerparticipatie wordt gekoppeld aan digitale beleid- en besluitvorming.