Parlaeus
verbindt burgers met bestuur

Wij ondersteunen en vernieuwen de hele politieke én bestuurlijke besluitvormingsketen met slimme, online, koppelbare instrumenten. Hiermee stroomt informatie soepel door de hele keten; van idee tot e-depot.

Inwoners krijgen daardoor tijdig betere (raads)informatie;

Raadsleden hebben meer controle, weten meer en kunnen meer doen in minder tijd;

Beleidsmakers werken eenvoudig samen met stakeholders (intern en extern) en hebben meer grip op het proces.

Griffies werken efficiënter en hebben meer impact;

Participatie en co-creatie worden geïntegreerd in het besluitvormingsproces.