Aandachtscrisis creeert de noodzaak van een raadsverslaggever

Kritiek op raadsverslaggevers miskent
het echte probleem: de aandachtscrisis

De kritiek die bijna elk jaar weerklinkt als een gemeente een raadsverslaggever aanstelt, is een symptoom van een veel dieper liggend probleem. Het probleem van de aandachtscrisis. Lokale besturen moeten knokken om nog enige aandacht van het publiek te krijgen. Die ‘aandachtscrisis’ is een breed maatschappelijk vraagstuk, waar media aan bijdragen. Het vormt een uitdaging van formaat voor iedereen die de democratie een warm hart toedraagt.

Drie praktische argumenten vóór Raadsverslaggevers

Elke komkommerseizoen besteden media kritisch aandacht aan ‘De Raadsverslaggever’. In deze blog drie praktische argumenten vóór de raadsverslaggever.

blockchain maakt democratisering van waarde mogelijk

Democratisering dankzij de Blockchain

Dit bitcoin mag dan een slechte reputatie hebben, de onderliggende technologie is van fundamenteel belang voor democratisering.

Hak een gat in de duale muur

Het dualisme heeft een vervelende bijwerking gehad. De duale muur heeft niet alleen een scheiding in verantwoordelijkheid tussen raad en college gebracht, maar ook een obstakel in de informatiestroom geplaatst. De vraag is: Hoe laat je in een duaal bestel informatie, die nodig is voor goede bestuurlijke besluitvorming toch soepel doorstromen? Veel gemeenten zijn zich […]

Het is tijd voor Dualisme 3.0

Code Oranje, G1000, Twentement overal in het land wordt nagedacht over democratische vernieuwing. Vanuit Parlaeus bekijken we al die initiatieven met belangstelling. Logisch; onze missie is om door middel van slimme online technologie de kloof tussen bestuur en burger te verkleinen. Wij zijn innovators en dus is er natuurlijke verwantschap met anderen die verlangen naar […]

Zeven redenen om meerjarige contracten kritisch te bekijken

Bij IT aanbestedingen worden vaak meerjarige contracten afgesloten. Veel griffiers laten de contracten parallel lopen aan de raadsperiodes. Dat is best begrijpelijk. Je wilt gebruikers immers niet om de haverklap met veranderende systemen om hun oren slaan. En vanuit het motto ‘If it aint broke, don’t fix it’, is het ook logisch dat griffiers niet […]

Burgers beter betrekken

Tijdens twee drukbezochte workshops op het VvG-congres begin oktober, introduceerden wij Parlaeus. Thema van de workshop was ‘burgers beter betrekken’. Parlaeus is de online oplossing voor integrale politieke én bestuurlijke besluitvorming, zo vertelden wij. Een hele mond vol en zo nieuw dat onze bezoekers flink hun best moesten doen om het beeld scherp te krijgen. […]

Waarom Parlaeus

Parlaeus, waarom eigenlijk?

‘Wat mankeert je om een markt te betreden die al volledig verdeeld is?’ Die logische vraag, leek me een aardig thema voor het eerste blog van onze Parlaeus-website. Want op de keper beschouwd, is er natuurlijk geen gemeente in Nederland die niet al een oplossing voor papierloos vergaderen heeft, of een zaakafhandeling- dan wel dm-systeem. […]

oude-persbankjes

Sloop die persbank er maar uit

Dankzij de komkommertijd haalde de gemeente Noordoostpolder onlangs de landelijke pers. Ik kan me voorstellen hoe dat in Emmeloord is gegaan. Bij de koffieautomaat verzucht de communicatiedame tegen de burgervader: “Tjonge, wat zonde toch, die lege persbank”. “Zeg dat! Wat wij hier doen, doet er toch toe? Waarom zien we die jongens en meisjes van […]